Serviceanmälan Park

 

Här kan du anmäla skador och lämna synpunkter gällande våra parker, växtlighet, grönytor och utemiljöer.


Välj den bild/rubrik som passar bäst ditt ärende. Fyll sedan i formuläret och klicka på SPARA för att registrera din anmälan. 


PARKER OCH GRÖNYTOR

 

Upptäcker du att växtlighet, skyltar eller andra inventarier i dessa områden har skadats eller om det har blivit allmänt skräpigt anmäl det gärna till oss.

 


LEDER OCH MOTIONSSPÅR

 

Här kan du lämna synpunkter om dina upplevelser eller anmäla något som inte har fungerat längs med våra leder eller motionsspår.

 


LEKPLATSER

 

Om du ser att utrustningen har blivit skadad, nötts ut eller om något annat saknas på lekplatsen anmäl det gärna till oss.

 


HUNDLATRINER

 

Om du har synpunkter eller ser överfulla papperskorgar och hundlatriner som är uppsatta längs våra gator och gångbanor eller om det har uppstått skador på dessa enheter anmäl det gärna till oss.

 


VÄXTLIGHET LÄNGS GATOR

 

När växtligheten längs vägkanter börjar växa in över gator och gångbanor och utgör fara för trafikanter anmäl det gärna till oss.

OBS! Häckar och buskage som växer på privat mark och sträcker sig ut över gator och gångbanor anmäler du till Miljö- och byggnadsförvaltningen genom att maila till mbf@ronneby.se eller ringa 0457-618000.

 


 FARLIGA TRÄD 

 

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark är en fara för människor eller egendom kan du ansöka om att få trädet fällt.

Bedömningen av vilka träd som är lämpliga att fälla eller inte görs av Parkenheten. Vissa träd kan vara skyddade i detaljplan och då krävs istället beslut om lov från Miljö- och byggnadsnämnden för att få fälla trädet. 

Observera att du bara kan anmäla farliga träd som står på kommunal mark. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Mer om rutiner hur du ansöker om trädfällning kan du läsa här 

Glöm inte att bifoga grannars godkännande när du skickar din anmälan till oss.