Serviceanmälan Park


PARKER OCH GRÖNYTOR

 

Upptäcker du att växtlighet, skyltar eller andra inventarier i dessa områden har skadats eller om det har blivit allmänt skräpigt anmäl det gärna till oss.

 


LEDER OCH MOTIONSSPÅR

 

Här lämnar du synpunkter om dina upplevelser eller anmäler något som inte fungerar längs med våra leder eller motionsspår.

 


LEKPLATSER

 

Anmäl här om du ser att utrustningen har blivit skadad, har nötts ut eller om något annat saknas på lekplatsen. 

 


HUNDLATRINER

 

Om du har synpunkter eller ser överfulla papperskorgar och hundlatriner som är uppsatta längs våra gator och gångbanor eller om det har uppstått skador på dessa enheter anmäl det gärna till oss.

 


VÄXTLIGHET LÄNGS GATOR

 

Anmäl här när du ser att växtlighet längs diken och vägkanter  utgör fara för trafikanter.

OBS! Häckar och buskage som växer på privat mark och sträcker sig ut över gator och gångbanor anmäler du till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mail mbf@ronneby.se eller tel 0457-618000.

 


 FARLIGA TRÄD 

 

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark är en fara för människor eller egendom kan du ansöka om att få trädet fällt.

Bedömningen av vilka träd som är lämpliga att fälla eller inte görs av Parkenheten. Vissa träd kan vara skyddade i detaljplan och då krävs istället beslut om lov från Miljö- och byggnadsnämnden för att få fälla trädet. 

Observera att du bara kan anmäla farliga träd som står på kommunal mark. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Mer om rutiner hur du ansöker om trädfällning kan du läsa här 

Glöm inte att bifoga grannars godkännande när du skickar din anmälan till oss.