Här kan du anmäla fel och lämna synpunkter på Ronneby kommuns fritid- och kulturanläggningar.

Välj den bild/rubrik som passar bäst ditt ärende. Fyll i formuläret och klicka på SPARA för att registrera din anmälan.

< Tillbaka > 


 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

SPONTANIDROTTSPLATSER

IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR

FRITIDSGÅRDAR

KULTUR OCH BIBLIOTEK

FÖRENINGSLOKALER

BRYGGOR OCH BÅTPLATSER

SJÖAR OCH BADPLATSER