Serviceanmälan Gata

 

Här kan du anmäla fel och lämna synpunkter på Ronneby kommuns gatunät.

Välj den bild/rubrik som passar bäst ditt ärende. Fyll i formuläret och klicka på SPARA för att registrera din anmälan. 


GATOR

 

Om du ser att det har bildats gropar i gatan eller vägmarkeringarna har blivit dåliga, anmäl det gärna till oss. Likaså om du ser att våra gator eller diken har blivit nedskräpade eller att det har uppkommit skador på trafikskyltar och vägstolpar. 

Information om renhållning och snöröjning hittar du här. 


GATUBELYSNING

 

Om du upptäcker fel på gatubelysningen, att en lampa har slocknat, att en armatur blinkar eller att hela gatan är konstant upplyst tar vi tacksamt emot din anmälan.


GÅNG- OCH CYKELBANOR

 

Om du ser skador i vägbeläggningen, nedskräpning eller fel på skyltar och stolpar längs med våra gång- och cykelbanor anmäl det gärna till oss. 

Information om renhållning och snöröjning hittar du här. 


TRAFIKLJUS

 

Om du ser skador på våra trafikljus eller att något inte fungerar som det ska kan du göra en anmälan om detta här. 


BUSSHÅLLPLATSER

 

Om det har blivit skräpigt runt någon av våra busshållplatser eller det fel på belysningen i anslutning till busskuren anmäl detta gärna till oss.

Skadade eller nerklottrade busskurer eller väderskydd anmäler du direkt till Blekingetrafiken.