Här kan du anmäla skador och lämna synpunkter på träd som står på Ronneby kommuns mark och är en direkt fara för människor och egendom. 

Välj bilden nedan, fyll i formuläret och klicka på SPARA för att registrera din anmälan.

< Tillbaka > 


Observera att vissa träd kan vara skyddade i detaljplan och då krävs istället beslut om lov från Miljö- och byggnadsnämnden för att få fälla trädet.

Mer om rutiner hur du ansöker om trädfällning kan du läsa här.

FARLIGA TRÄD