Serviceanmälan Fritid och Kultur

 

Här kan du anmäla fel och lämna synpunkter på fritid- och kulturanläggningar.

Välj den bild/rubrik som passar bäst ditt ärende. Fyll i formuläret och klicka på SPARA för att registrera din anmälan. 


SPONTANIDROTTSPLATSER


Våra spontanidrottsplatser bidrar en hel del till att fler är ute och rör på sig.  

Upptäcker du skadegörelse, nedskräpning anmäl det gärna till oss.

 


FRITIDSGÅRDAR


Vi har fem fritidsgårdar i Ronneby kommun där vi arbetar aktivt för att skapa trygghet och utveckla utemiljöer för att fler skall besöka oss.

Upptäcker du fel, skador på byggnaden eller har andra synpunkter eller åsikter som du vill dela med dig anmäl det gärna till oss.


FÖRENINGSLOKALER


Ronneby kommun tillhandahåller en del lokaler och objekt för föreningslivet inom idrott och kultur till både unga och äldre.

Nyttjar du någon av lokalerna som finns med här i vår Serviceanmälan och vill anmäla fel och brister i byggnaden eller utemiljön kan du utgå från den här rubriken.


KULTURHUS


Uppmärksamma oss gärna om du ser att något är fel med eller i byggnaden, ex; skadegörelse eller att något inte fungerar som det borde.

Många av Ronneby kommuns byggnader inrymmer flera olika kulturella verksamheter.


BRYGGOR OCH BÅTPLATSER


Ronneby kommun svarar för merparten av småbåtshamnar och bryggor i kommunen.

Du som använder våra båtanläggningar var aktsamt, ta väl hand om utrustningen och uppträd skötsamt mot andra. Upptäcker du fel eller skador på våra båt- och brygganläggningar eller har andra synpunkter anmäl det gärna till oss.


SJÖAR OCH BADPLATSER


Badplatser i Ronneby kommun sköts av olika lokala föreningar. När du gör en anmälan här går ett automatiskt mail till berörd förening så anmälan kan behandlas direkt.

Upptäcker du att något behöver åtgärdas, lagas eller bytas ut anmäl det gärna till oss.

För din och andras säkerhet visa hänsyn på badplatserna och respektera skyltar och regler.