Välj rätt typ av objekt genom att klicka på rätt bild.

GATOR

GATUBELYSNING

GÅNG- OCH CYKELBANOR

TRAFIKLJUS

BUSSHÅLLPLATSER