Välj den bild/rubrik som passar bäst ditt ärende. Fyll sedan i formuläret och klicka på SPARA för att registrera din anmälan. 

IDROTTSANLÄGGNINGAR

SPONTANIDROTTSPLATSER

IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR

FRITIDSGÅRDAR

KULTUR OCH BIBLIOTEK

FÖRENINGSLOKALER

BRYGGOR OCH BÅTPLATSER

SJÖAR OCH BADPLATSER