Välj rätt typ av objekt genom att klicka på rätt bild.

GATOR

GATUBELYSNING

TRAFIKLJUS

PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN

LEKPLATSER

FRITIDSANLÄGGNINGAR

BRYGGOR OCH BÅTPLATSER

BADPLATSER

LEDER/MOTIONSSPÅR