Välkommen till startsidan Serviceanmälan för fastigheter. Välj rätt typ av objekt genom att klicka på rätt bild

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

KULTUR- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

OMSORGSVERKSAMHET OCH BOSTÄDER

NÄRINGSIDKARE, OFFENTLIGA TOALETTER OCH KONTORSLOKALER

FÖRENINGSLOKALER, PARK- OCH RÄDDNINGSKÅR